Eduardo Perez Espejo, ESP - M52

Click on time, height, distance or score below to report correction needed.

2018 Outdoor Performances

  View Eduardo's 1500 Meter Run Performances

#218 World Ranked; #174 European Ranked

   

  View Eduardo's 5000 Meter Run Performances

#369 World Ranked; #312 European Ranked

   
2018 Indoor Performances

  View Eduardo's 3000 Meter Run Performances

#71 World Ranked; #62 European Ranked